فعال شدن همزمان حساب
در صورتيکه کد تخفيف داريد اينجا وارد کنيد:


  • با خريد اکانتهاي سايت شما با تمامي قوانين سايت و جمهوري اسلامي موافقت ميکنيد.
  • با توجه به محدودیتهای حجمی و هزینه حساب هر سایت ، سایتهای زیر با ضریب محاسبه خواهد شد:
  • در صورتیکه شرایط دانلود توسط هرسایت تغییر کند مدیریت سایت ممکن است ضرایب سایتها را تغییر دهد